Аромат на въглен

Ако тъй често рисуваше с пръсти,
колкото изгаряш с нокти,
вместо аромат на въглен
сега щеше да ухае на галерия.

Ivan Kalpazan Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *