Не мога да пиша

Не мога да пиша. Думите не се притеглят в течението на желанията ни, а биват изхвърляни, като красиви ченгели по брега на мислите ни.

Не мога да пиша. Само съблазнявам думите, за да се гушнат в красиви истории. И както всеки флирт приключва и думите напускат, за да намеря фантазиите си в чужди глави.

Не мога да пиша. Питам се дали световете, които сплитам, не са избягали мисли, на съблазнил ме съзидател… Точно както всяка моя клетка, всяка любима жена.

Спирам…. Не мога да пиша, само да създам.

 

 

 

 

Ivan Kalpazan Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *