Уроци по плуване

Стремим се към хармония,
а само в бури блъскани
– преливаме в едно.

Копнеем за заслон притихнал,
а горим го с устни,
гладни за троха истина.

Копнежите ни – бисерни зърна,
чисти и невинни
в морска ласка притаени.

Ала от жажада
забравихме да плуваме.

Ivan Kalpazan Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *